Công ty cổ phần công nghệ môi trường ENVICO

Hồ sơ Môi trường, Hóa chất: 0972 957 939 (Ms Ngân)

Hệ thống xử lý: 0969 298 297 (Mr Huy)

Bảo hành, bảo trì: 0938 473 386 (Mr Nhân)

Luật BVMT 2020 – 6 điểm mới quan trọng bạn cần phải biết!

187 Views -

Luật Bảo vệ môi trường 2020 (Luật BVMT 2020) chính thức có hiệu lực thi hành ngày 1/1/2022, qua đó thể hiện sự thay đổi mạnh mẽ trong tư duy quản lý môi trường và trách nhiệm chung của tất cả mọi người trong công tác Bảo vệ môi trường.

Luật BVMT 2020 có một số điểm mới quan trọng đáng chú ý, đừng bỏ qua bài viết này vì bạn cần phải biết.

luat bao ve moi truong 2020

6 điểm mới trong Luật Bảo vệ môi trường 2020

Điểm mới Nội dung

1. Ban hành Tiêu chí môi trường để phân loại dự án đầu tư, đánh giá sơ bộ tác động môi trường

Luật BVMT 2020 đã ban hành một mục riêng (Mục 2, chương IV), bao gồm Điều 28 và Điều 29 quy định tiêu chí về môi trường để phân loại dự án đầu tư

– Theo tiêu chí, dự án đầu tư được phân thành 04 nhóm (nhóm I, II, III và IV) để thực hiện các thủ tục pháp lý về bảo vệ môi trường theo quy định.

– Quy định dự án đầu tư nhóm I là dự án có nguy cơ tác động xấu đến môi trường mức độ cao, nhóm đối tượng dự án này phải thực hiện đánh giá sơ bộ tác động môi trường.

2. Bổ sung quy định về thẩm quyền quản lý nhà nước trong bảo vệ môi trường

Luật BVMT 2020 bổ sung quy định về thẩm quyền quản lý nhà nước trong BVMT dựa trên nguyên tắc quản lý tổng hợp, thống nhất, một việc chỉ giao cho một cơ quan chủ trì thực hiện; phân cấp triệt để cho địa phương, cụ thể như sau:

+ Bãi bỏ thủ tục cấp giấy phép xả nước thải vào nguồn nước, công trình thủy lợi mà lồng ghép nội dung này trong giải phóng mặt bằng nhằm thống nhất trách nhiệm, thẩm quyền và nguyên tắc quản lý tổng hợp tài nguyên nước; giảm thủ tục hành chính mạnh mẽ cho doanh nghiệp.

+ Bổ sung trách nhiệm, thẩm quyền tham gia, phản biện và đồng thuận của cơ quan quản lý công trình thủy lợi ngay từ giai đoạn đánh giá tác động môi trường cho đến khi cấp giải phóng mặt bằng đối với cơ sở xả nước thải vào công trình thủy lợi nhằm tăng cường công tác phối hợp của các cơ quan.

Quy định này sẽ bảo đảm quản lý thống nhất tại địa phương, thuận lợi cho công tác kiểm tra, giám sát, cấp phép sau này và phù hợp với xu hướng phân cấp cho địa phương cũng như hệ thống pháp luật hiện hành.

3. Giấy phép Môi trường

Luật BVMT 2020 ban hành một mục riêng (Mục 4, chương IV) để quy định về Giấy phép môi trường (từ Điều 39 đến Điều 49). Theo đó, có 03 nhóm (nhóm I, II và III) có phát sinh nước thải, bụi, khí thải xả ra môi trường, quy định thuộc đối tượng phải có Giấy phép môi trường.

– Quy định các vấn đề về: nội dung Giấy phép môi trường; thẩm quyền cấp giấy phép; căn cứ và thời điểm cấp giấy phép; hồ sơ, trình tự, thủ tục cấp giấy phép; cấp đổi, điều chỉnh, cấp lại, tước quyền sử dụng, thu hồi giấy phép môi trường; quyền, nghĩa vụ của chủ dự án được cấp giấy phép môi trường; trách nhiệm của các cơ quan cấp giấy phép môi trường,…

– Quy định kể từ ngày Giấy phép môi trường có hiệu lực, quyết định phê duyệt kết quả thẩm định báo cáo ĐTM, giấy phép môi trường thành phần hết hiệu lực tại khoản 6, Điều 42 của Luật.

4.Quản lý chất thải rắn sinh hoạt thông qua hoạt động phân loại rác thải

Luật BVMT 2020 đẩy mạnh phân loại rác thải tại nguồn nhằm khắc phục tình trạng chôn lấp rác thải ở Việt Nam hiện nay còn cao chủ yếu do rác thải chưa được phân loại dẫn đến khó khăn trong xử lý.

– Luật đã quy định việc thu phí rác thải dựa trên khối lượng hoặc thể tích thay cho việc tính bình quân theo hộ gia đình hoặc đầu người.

⇒ Cơ chế thu phí này sẽ góp phần thúc đẩy người dân phân loại, giảm thiểu rác thải phát sinh tại nguồn do nếu không thực hiện việc này thì chi phí xử lý rác thải phải nộp sẽ cao.

⇒ Thông qua quy định rác thải sinh hoạt phải được phân làm 03 loại: chất thải rắn có khả năng tái sử dụng, tái chế; chất thải thực phẩm; chất thải rắn sinh hoạt khác.

5. Từ năm 2020 người dân không phân loại rác sẽ bị từ chối thu gom

Luật BVMT 2020 quy định từ năm 2020 trở đi, nếu hộ gia đình, cá nhân không phân loại chất thải, không sử dụng bao bì đúng quy định thì chất thải sẽ bị từ chối thu gom, vận chuyển. Đồng thời hộ gia đình, cá nhân có chất thải đó sẽ bị thông báo cho cơ quan có thẩm quyền kiểm tra, xử lý theo quy định của pháp luật (khoản 2, Điều 77 Luật này).

– Quy định giá dịch vụ thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải rắn sinh hoạt từ hộ gia đình, cá nhân đã được phân loại riêng. Nếu chất thải được phân loại thì các hộ gia đình, cá nhân có chất thải không phải chi trả dịch vụ thu gom, vận chuyển và xử lý.

6. Tăng cường công khai thông tin, tham vấn, phát huy vai trò của cộng đồng dân cư trong hoạt động bảo vệ môi trường

Luật BVMT 2020 quy định tăng cường công khai thông tin, tham vấn, phát huy vai trò cộng đồng dân cư trong hoạt động BVMT nhằm đảm bảo trách nhiệm, quản lý thống nhất giữa các cơ quan nhà nước TW và địa phương, cơ sở có đầu tư dự án.

– Đối với việc thẩm định, phê duyệt báo cáo ĐTM, các vấn đề về tham vấn ý kiến đối với dự án, công khai báo cáo ĐTM cũng được quy định cụ thể tại các Điều 36, 37, 38 Luật BVMT, nhằm đảm bảo nguyên tắc bảo vệ môi trường theo quy định tại Điều 4 Luật BVMT 2020.

– Luật cũng đã quy định trách nhiệm của chủ dự án trong việc tham vấn ý kiến các bên có liên quan.

6 điểm mới quan trọng trong Luật BVMT 2020, Envico cập nhật gửi đến quý khách hàng cũng như quý bạn đọc nhằm giải quyết mọi thắc mắc liên quan.
Quý khách có nhu cầu tư vấn về xin cấp thủ tục hồ sơ môi trường, Giấy phép môi trường năm 2022 hãy liên hệ Envico để được tư vấn chi tiết.

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ MÔI TRƯỜNG ENVICO

Địa chỉ: Lầu 3, Indochina Tower, 4 Nguyễn Đình Chiểu, P. ĐaKao, Quận 1, Tp. HCM

Hotline0909 794 445 (Mr.Huy)

Điện thoại: (028) 66 797 205

E-mail: admin@envico.vn

Website: Congnghemoitruong.net 

Fanpage : Công nghệ Môi trường Envico

 

0909 79 44 45