Cung cấp hóa chất thiết bị xử lý nước

Cung cấp thiết bị xử lý nước

Cung cấp thiết bị xử lý nước

Envico là đơn vị chuyên cung cấp máy móc, thiết bị cho các công trình xử lý nước cấp, nước thải. MÁY BƠM CÁC LOẠI BƠM ĐỊNH LƯỢNG CÁC LOẠI MÁY THỔI KHÍ CÁC LOẠI

Màng MBR, đĩa khí, giá thể vi sinh

Màng MBR, đĩa khí, giá thể vi sinh

Envico là đơn vị chuyên cung cấp giá thể vi sinh, màng MBR, đĩa thổi khí,… cho các công trình xử lý nước cấp, nước thải. GIÁ THẾ VI SINH MÀNG MBR ĐĨA THỔI KHÍ

Cung cấp hóa chất và vật liệu xử lý nước

Cung cấp hóa chất và vật liệu xử lý nước

PHÈN, XÚT, PAC, VẬT LIỆU LỌC… Cung cấp hóa chất và vật liệu xử lý nước Envico là đơn vị chuyên cung cấp các loại hóa chất xử lý nước (Acid, xút, PAC, Phèn, Nhựa trao đổi Ion,.. ), vật

Tin tức liên quan