Home »

Giới thiệu

Công ty môi trường Envico

Công ty môi trường Envico

Công ty Môi trường Envico là một trong những đơn vị hàng đầu trong lĩnh vực công nghệ môi trường, Envico đã thực hiện hàng trăm dự án phục vụ cho cộng đồng và các doanh nghiệp trong nước và

Nguồn lực

Nguồn lực

Envico hoạt động dựa trên năng lực và khả năng quản lý công nghiệp hiện đại, áp dụng kinh nghiệm và công nghệ hiện đại tư các nước tiên tiến. Nghiên cứu và Phát triển Envico luôn nghiên cứu và

Logo và Thương hiệu

Logo và Thương hiệu

Chữ Envi là viết tắt của Environment (Môi trường), chữ Co là viết tắt chữ Company (Công ty). Hình ảnh 2 chiếc lá và giọt nước thể hiện ngành nghề chính của Envico là xử lý nước, xử lý ô

Công ty môi trường Envico

Công ty môi trường Envico

Công ty Môi trường Envico là một trong những đơn vị hàng đầu trong lĩnh vực công nghệ môi trường, Envico đã thực hiện hàng trăm dự án phục vụ cho cộng đồng và các doanh nghiệp trong nước và

Tin tức liên quan