Chemical supply water treatment equipment

Supply of water treatment equipment

Supply of water treatment equipment

Envico là đơn vị chuyên cung cấp máy móc, thiết bị cho các công trình xử lý nước cấp, nước thải. MÁY BƠM CÁC LOẠI BƠM ĐỊNH LƯỢNG CÁC LOẠI MÁY THỔI KHÍ CÁC LOẠI

MBR membranes, plates gas, prices may microbiology

MBR membranes, plates gas, prices may microbiology

Envico là đơn vị chuyên cung cấp giá thể vi sinh, màng MBR, đĩa thổi khí,… cho các công trình xử lý nước cấp, nước thải. GIÁ THẾ VI SINH MÀNG MBR ĐĨA THỔI KHÍ

Provide chemical and water treatment materials

Provide chemical and water treatment materials

PHÈN, XÚT, PAC, VẬT LIỆU LỌC… Cung cấp hóa chất và vật liệu xử lý nước Envico là đơn vị chuyên cung cấp các loại hóa chất xử lý nước (Acid, xút, PAC, Phèn, Nhựa trao đổi Ion,.. ), vật

Related news